COMBO HOI NACH HOI CHAN – SP BAN CHAY 5.0

Bột thảo dược hôi nách hôi chân ❌Hôi do dậy thì ❌Vi khuẩn gây mùi ❌Mồ hôi và mùi nhiều sau khi sinh ❌Bị lây từ người khác ☘ KHÔNG còn mùi ☘ KHÔNG mồ hôi ☘ KHÔNG còn ố vàng áo ☘ HÔI chân và ra mồ hôi cũng khỏi luôn. Sản phẩm tốt lên đc nhiều khách hàng lựa chọn

gia tham khao 120.000d